11 Mayıs - 12 Mayıs
2016
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi
1. Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı
ÇALIŞTAY HAKKINDA
1. Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı
11 Mayıs - 12 Mayıs 2016

Milli havacılık ve uzay sanayiinin gelişimi için izlenecek yol haritalarının ülkemiz ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesi ve bu konuda yapılacak çalışmaların neler olması gerektiğinin görüşülerek tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Milli Sanayii Sivil ve Askeri kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlerimizin bir araya getirilerek bilgi paylaşımı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çalıştay farklı ortamlarda aynı konuların defalarca tekrar edilmesini engellemek, siz değerli paydaşlarımızı zaman, emek ve kaynak israfı yapmaksızın ürüne dönüşebilecek bir hedefe yönlendirmek, bilim ve teknolojide aynı vizyona sahip bir toplum oluşturmak maksadıyla her yıl icra edilecektir.

Çalıştaylar sonucunda oluşacak işlem maddelerinin yine siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla alt çalıştaylara taşınması, yol haritalarının oluşturulması kapsamında ihtiyaç duyulan kararların alınmasına fayda sağlayacak işlenmiş değerli bilgilere dönüştürülmesi sağlanacaktır.

İnternet portalımız aracılığı ile sizlerle sürekli iletişim sağlama imkanına sahip olunacaktır.

ZAMAN ÇİZELGESİ